top of page
מקרקעין
businesswoman-male-lawyer-judge-consult-

שירותי המשרד

hands-agent-client-shaking-hands-after-s

מקרקעין

מכירה / רכישה/ השכרה של כל סוגי הנכסים, בדיקת תיק הבניין ו/או תיק הבית המשותף, היתר הבנייה, בחינת היבטי המיסוי, ניהול מו"מ משפטי, חתימה על הסכם וליווי עד לסיום רישום הנכס על שם הקונה.

לעו"ד ניר יצחק הידע והניסיון בייצוג בתחום המקרקעין, תחום אשר  דורש התמחות ספציפית בתחום הנדלן .

עו"ד ניר יצחק ייצג במשך חמש שנים את חברת עמידר וצבר ידע וניסיון רב בכל הקשור לחוק הגנת הדייר.

למשרדינו קשרים טובים עם שמאים, אדריכלים, מומחים למיסוי, יועצי משכנתא אשר עומדים לרשות המשרד בהתאם לצרכי העסקה.

 

שירותי תחום המקרקעין כוללים:

  • ביצוע בדיקות משפטיות מקדימות לפני שלב מו"מ משפטי 

  • חוזי רכישה דירה מקבלן או יד שנייה

  • ייצוג יזמים ודיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי)

  • מיסוי מקרקעין

  • ייצוג מול הרשויות : רמ"י, מיסוי מקרקעין, לשכת רישום המקרקעין

  • חוזי שכירות פרטי ועסקי

  • תביעות פינוי דיירים מוגנים/ פולשים בהתאם לחוק הגנת הדייר.

תמ״א 38

משרדנו בעל ניסיון בניהול מו"מ עם דיירים משלב חתימה על מסמך "נון – שופ" עד לגיבוש הסכם לחתימה ,ליווי משפטי בשלבי ביצוע הפרויקט משלב התכנון, הבנייה והמיסוי. ליווי משפטי בהליך הליווי הבנקאי ומימון הפרויקט, דיירים סרבנים, תמ"א 38 הריסה, פינוי בינוי, מסירת דירות בפרויקט .ליווי בהליכי רישום ו/או תיקון רישום צו בית משותף.

israel-view-tel-aviv-from.jpg
תמא 38
צוואות , ירושות ויפוי כוח מתמשך
businessman-reading-contract-closeup.jpg

צוואות , ירושות ויפוי כוח מתמשך

תחום דיני הירושות והצוואות הנו קריטי לכותב הצוואה ולמוריש בכל הקשור לאופן החלוקה ומצריך ידע משפטי נרחב, ראיה כוללת של של המצב המשפחתי, ובהתאם חשיבה יצירתית רואה פני עתיד. 

למשרדנו  ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים הקשורים להתנגדויות לצוואה, מימוש צוואות, ניהול עזבון, ועריכת צוואות כולל צוואות הדדיות, בנוסף עו"ד ניר יצחק בעל רישיון לעריכת ייפוי כח מתמשך.

מסחרי - חוזים

עו"ד ניר יצחק מחזיק בתואר במנהל עסקים בתחום המימון.

עו"ד ניר מייצג לקוחות פרטיים ולקוחות מסחריים החל מתחילת דרכם ובמהלך הפעילות העסקית שלהם.

הטיפול כולל הכנה, ניסוח ומעבר על חוזים מסחריים, הקמת חברות, הסכמי מייסדים, חוזי התקשרות, שיתופי פעולה מסחריים, הזדמנויות עסקיות, בחינת מיזמים עסקיים בהיבט העסקי, מתן ייעוץ משפטי מקיף לחברות ועוד.

Signing a Contract
מסחרי חוזים
תביעות מ.ביטחון
Person with Crutches

תביעות אגף השיקום משרד הביטחון

למשרדינו ניסיון רב בייצוג חיילים הזכאים לתגמול לפי חוק הנכים  (תגמולים ושיקום) תשי"ט 1959 (נוסח משולב) אל מול בקשה לקצין התגמולים.

הליך הגשת תביע להכרה:

1. הטוען כי נחבל בזמן ועקב שירותו הצבאי, בשירות חובה, קבע, מילואים, משטרה, שירות בתי הסוהר, או שירות ביטחוני אחר -  ימלא טופס הגשת תביעה בגין חבלה.

2. הטוען כי חלה בזמן ועקב שירותו הצבאי, בשירות חובה, קבע, מילואים, משטרה, שירות בתי הסוהר, או שירות ביטחוני אחר -  ימלא טופס הגשת תביעה בגין מחלה.

את הטופס ניתן לקבל גם במשרדי המחוזות של אגף השיקום ומהגורמים האחראים לטיפול בנפגעים (בצה"ל, במשטרה, בשב"ס וכיוצא בזה).

בקשות להכרת זכות נכה יש להגיש ליחידה לתביעות וקביעת זכאות במטה אגף השיקום באופן הבא:

תהליך בדיקת בקשה להכרת זכות ומתן החלטה הוא מורכב, ועשוי לארוך זמן, בשל הצורך לקבל חומר רפואי ועובדתי מגורמי חוץ וממוסדות שונים, מומלץ בחום להיעזר בשירותיו של עו"ד הבקיא בתחום זה..

התיישנות

הזכות להגיש בקשה מתיישנת כתום שלוש שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי שבזמנו אירע המקרה שגרם לנכותו.

קצין התגמולים רשאי להאריך את המועד להגשת הבקשה בנסיבות הקבועות בחוק הנכים וכאשר מדובר ב"חבלה רשומה" כהגדרתו של מונח זה בחוק הנכים:

"חבלה שנרשמה סמוך ליום האירוע שגרם לה, ברשומות של צה"ל או ברשומות אחרות המנוהלות על ידי המדינה, או על ידי מוסד ציבורי שאושר לעניין זה על ידי שר הביטחון".

הגשת ערעור

פונה הרואה עצמו נפגע מהחלטה כלשהי של קצין התגמולים רשאי לערער עליה בפני ועדת הערעורים לפי חוק הנכים, כפי שיוסבר בגוף ההחלטה.

bottom of page